Morgondagens hälso- och sjukvård är här och vi på eHealth by Sigma arbetar med att utveckla den. Vården är ett område som kommer genomgå stora förändringar tack vare digitaliseringens stora möjligheter. eHealth by Sigma hjälper er komma igång och komma vidare med eHälsa, ta fram strategier och utveckla digitaliserade lösningar för bättre resursutnyttjande och vårdkvalitet.

FRAMTIDSSÄKRING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvården kommer påverkas stort av digitaliseringen och genomgå stora förändringar under de närmaste 20 åren. Intelligenta system skapar helt nya förutsättningar och möjligheter att förbättra hälso- och sjukvården, samtidigt som patientsäkerhet, digital hållbarhet och effektivitet ökar och vi får ett bättre resursutnyttjande.

Intelligenta system och lösningar ger stora möjligheter att transformera vårdkedjan, vilket i sin tur skapar värde på alla nivåer för patienterna, deras anhöriga, vårdpersonal och för samhället i stort. Detta gör det möjligt att uppnå en hållbar kostnadsutveckling med förbättrad kvalitet för hälso- och sjukvården. Genom en systematisk tillämpning och implementering av intelligenta system kan bruttoenhetskostnaden minskas. Detta kommer att ligga till grund för att möta morgondagens ökande vårdbehov med dagens resursnivåer.
Digitaliseringen går så fort just nu, att redan inom tre år kan det finnas nya revolutionerande lösningar vi inte kan föreställa oss i dag. Digitalisering av hälso- och sjukvården är också viktig för att Sverige fortsatt skall kunna säkra en ledande forskningsposition inom Life Science.

Slutligen erbjuder en framtidssäkrad vårdmiljö en solid bas för ett helt nytt ekosystem av innovatörer och entreprenörer inom eHälsa, som i förlängningen kommer kunna öppna upp ny tillväxt och exportmöjligheter för vårt näringsliv till andra länder världen över.

Strategi, innovation & koncept

Vilken position vill ni ha inom morgondagens vård? Vi hjälper er möta morgondagens utmaningar och gör dem till en del av er verksamhet. Vi ser till att smarta idéer får bärkraft och skapar tillsammans med er nya möjligheter.

Förstudier, rådgivning & workshops

Ta hjälp av sigmas specialister för att komma igång eller komma vidare med ehälsa.

Integration med nationella eller regionala ehälsotjänster

Med vårt djupa tekniska kunnande kan vi hjälpa er att integrera era tjänster med nationella eller regionala ehälsotjänster.

Morgondagens innovationslösningar

Våra specialister kan hjälpa er att utveckla revolutionerande innovationslösningar för morgondagens hälso- och sjukvård.

Implementation & förvaltning

Vi kan hjälpa er med implementation och förvaltning av intelligenta system.

Förändringsledning

Sigmas specialister på förändringsledningsledning hjälper att rulla ut de nya processerna och lösningar så att ni får ut maximal nyttoeffekt och användning i verksamheten.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?


David Österlindh
Director eHealth by Sigma
david.osterlindh@sigma.se
+46 733 51 48 24


Bert-Ola Bångman
Sales Manager Northern Sweden
bert-ola.bangman@sigma.se
+46 703 79 05 33


Hugo Pettersson
Sales Manager Mid & Southern Sweden
hugo.pettersson@sigma.se
+46 705 32 42 03

Akutrum för distansundersökning för RJH

eHealth by Sigma har hjälpt Region Jämtland Härjedalen att bygga akutrum där patienter med hjälp av uppkopplad teknik kan bli undersökta.
Läs mer