REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN – AKUTRUM FÖR DIAGNOS PÅ DISTANS

eHealth by Sigma har hjälpt Region Jämtland Härjedalen bygga virtuella akutrum; rum på hälsocentraler där patienter med hjälp av uppkopplad teknik kan bli undersökta och få en diagnos av läkare som befinner sig på annan ort.

Kundens situation och behov
Regionen har, precis som alla regioner i glesbygden, utmaningar i att attrahera läkare att flytta till de orter som har behov av dem. Detta medförde att man var tvungen att hyra in läkare, vilket ledde till höga kostnader.

Regionens ambition var också att kunna erbjuda likvärdig vård även till patienterna i glesbygden.

Denna lösning byggde vi
Sigma har tillsammans med regionen utvecklat en lösning som kallas för Akutrum. Patienterna kommer till sin hälsocentral i Sveg, Funäsdalen eller Hede och träffar där en sjuksköterska som bedömer vilket vårdbehov patienterna har. Finns det behov av ett läkarbesök kopplas läkare upp digitalt på distans mot ett akutrum och med hjälp av olika typer av sensorer och kameror på instrumenten kan läkaren undersöka exempelvis öron och hjärta, ge råd om vidare behandling och ordinera eventuella läkemedel. Allt dokumenteras på samma sätt som vid ett traditionellt läkarbesök och fungerar såväl vardag som helg och i samverkan med ambulanspersonal och Härjedalens kommun. Alla inblandade arbetar på samma sätt. Ett viktigt fokus i projektet har varit att ha högsta patientsäkerhet, samtidigt som det skall vara lätt och smidigt för personalen att hantera den nya lösningen så att den används fullt ut.

Detta resultat uppnådde kunden med vår lösning
Regionen behöver idag inte hyra in stationerade läkare till samtliga hälsocentraler i glesbygden. Samtidigt kan man nu ge en säker och likvärdig vård till sina patienter, oavsett om de bor i Funäsdalen eller i Östersund.