ÖSTERSUNDS KOMMUN – IOT-PLATTFORM FÖR VÅRD OCH OMSORG

För att förbättra effektiviteten och kvaliteten i vården byggde eHealth by Sigma en IoT-plattform för Östersunds Kommun.

Kundens situation och behov
Östersunds kommun har en vision om att de äldre ska få en bättre hälsa och ökad livskvalitet genom att sätta individen i centrum och öka kunskapen om densamma. Många gånger ger en möjlighet att kunna bo kvar hemma längre både en högre livskvalitet för individen och ett mer effektivt användande av kommunens resurser.

Kommunen ville på ett innovativt sätt utforska hur man med hjälp av sensorer kan skapa en tryggare miljö där rätt insatser sätts in i rätt tid och samtidigt ger individen en högre livskvalitet och ett ökat självbestämmande.

Denna lösning byggde vi
Med Sigmas förslag på en öppen IoT plattform skapades ett ekosystem där ett antal behov och utmaningar inom vård och omsorg adresserades. Plattformen hanterar olika sensorer och kan därmed möta behov kring larmhantering, hälsoparametrar och data som kan kopplas in och användas av de olika yrkesgrupperna inom vård och omsorg utifrån deras specifika uppdrag. Data kan konsumeras i appar, hemsidor eller business-analysis-verktyg och byggas på varefter verksamheten utvecklas och nya behov uppstår.

Detta resultat uppnådde kunden med vår lösning
Genom att använda en öppen IoT-plattform får kommunen möjlighet att arbeta innovativt och addera teknik efter hand för att lösa sina behov. Genom att arbeta med en plattform som är öppen och som formas av användarna undviker man system i stuprör och ett system för varje behov vilket i vanliga fall snabbt leder till en ohållbar arbetssituation för medarbetaren som ska hantera en app eller websida för varje informationsinhämtning. Nu är det möjligt att hämta ut data som presenteras och integreras i den digitala arbetsplatsen utifrån medarbetaren. Något som är avgörande i framtidens digitaliserade vård.