IMAGINECARE – INDIVIDANPASSAD DISTANSVÅRD

ImagineCare valde eHealth by Sigma som partner för att etablera sin lösning i Sverige. Våra specialister på eHälsa har varit med i utvecklingsprojektet tillsammans med amerikanska partners, för att hjälpa ImagineCare anpassa sin tekniklösning till den svenska marknaden.

 

Kundens situation och behov
ImagineCare har sina rötter i det anrika Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA. ImagineCare erbjuder individanpassad distansvård för personer med kronisk sjukdom, där individen blir mindre bunden till fysiska vårdbesök och får mer kontroll över sin egen hälsa.

Tjänsten bygger på ledande forskning kring beteendeförändring och medicinska riktlinjer. Den ökar patientens engagemang och förbättrar vårdresultatet med sänkta vårdkostnader och förbättrad patientupplevelse som följd.

ImagineCare behövde en strategisk partner i Sverige med stark innovationskraft och valde då Sigma både som utvecklingspartner och implementationspartner för den svenska marknaden.

Denna lösning byggde vi
Sigmas specialister på eHälsa har varit med i utvecklingsprojektet tillsammans med amerikanska partners där vi hjälpt ImagineCare att anpassa sin tekniklösning till den svenska marknaden.

Detta resultat uppnådde kunden med vår lösning
Tjänsten är redo att implementeras hos både offentliga och privata vårdgivare runt om i landet. Sigma är redo med en stark leveranskapacitet för att stötta både ImagineCare och vårdgivarna.