AKADEMISKA SJUKHUSET – INNOVATION RACE FÖR ATT FÖRBÄTTRA CANCERVÅRD

Sigma deltog, tillsammans med andra speciellt utvalda företag, i ett Innovation Race på Akademiska Sjukhuset i Uppsala med fokus på att förbättra cancervården.

Kundens situation och behov
Akademiska sjukhuset i Uppsala skulle genomföra ett så kallat Innovation Race under 52 timmar för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer. Detta med ett tydligt fokus på patientnytta.

Detta hjälpte vi till med
Sigmas specialister inom eHälsa var på plats för att i samarbete med Akademiska sjukhuset, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft ta fram ett antal förslag på innovativa lösningar med målsättning att öka patientnyttan samt att kunna förbättra cancervården.

Detta resultat uppnådde kunden med vår lösning
Sigma kunde tillsammans med de andra parterna ta fram flera förslag på innovationslösningar som nu är möjliga att utveckla och implementera.