Vi på eHealth by Sigma utvecklar morgondagens hälso- och sjukvård. Digitaliseringen gör att många förändringar sker och är möjliga på området, och vi på eHealth by Sigma hjälper våra kunder med strategier för e-Hälsa, utvecklling av digitaliserade lösningar för bättre resursutnyttjande och vårdkvalitet, implementering av lösningar, förändringsledning och mycket mer.

FRAMTIDENS VÅRD ÄR HÄR

Sigma är med och utvecklar vårt samhälles välfärd. Vi tror att genom att ta till vara på digitaliseringens stora möjligheter kan vi använda vårdens resurser mer effektivt, skapa en mer jämlik vård och öka kvaliteten.

Det är en helt ny era nu där digitala erfarenheter speglar hur människor interagerar med varandra och vi flyttar från en värld där vi måste förstå datorer till en värld där datorerna förstår oss och vår avsikt och de kan ge oss proaktiv information tillbaka.

Intelligenta system och digital hållbarhet kommer att utgöra grundstommen framåt för att kunna engagera patienter för en bättre upplevelse och utfall, stärka vårdteamen för en ökad produktivitet och effektivitet, förbättra klinisk kvalité och effektivisera processer med avancerad analys, samt transformera vårdkedjan med hjälp av smarta enheter och byggnader.

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025. Vi på Sigma kommer vara med och hjälpa Sverige att nå målet. 

 

Förbättra klinisk kvalitet och effektivisera processer

Med hjälp av innovationslösningar och avancerad analys är vi med och skapar förbättrad klinisk kvalitet och/eller effektivare processer.

Transformera vårdkedjan

Med hjälp av smarta enheter och intelligenta system skapar vi värdefull insikt i vårdkedjan som kan bidra till att förbättra patientens resultat och skapa operationell effektivitet.

Engagera patienter

Med hjälp av digitala lösningar engagerar vi patienten, skapar en bättre vårdupplevelse och i slutänden ett bättre resultat för patienten.

Stärka vårdteamen

Vi tar fram och skapar lösningar som ger vårdteamen ökad produktivitet och effektivitet.

Partners

Sigma är en oberoende leverantör som ser till att du som kund alltid får den bästa lösningen utifrån dina specifika behov. Våra samarbetspartners är marknadens ledande inom sina respektive områden.